RSS

بایگانی ماهانه: دسامبر 2017

فردایی بهتر!

اگر این ابراهیم عوضی هوس جفت‌گیری و بچه‌دار شدن نمی‌کرد نه اسماعیلی در کار بود و نه اسحاقی، و نه دعوای عرب و یهود… اگر دنیایی بدون جنگ آرزو دارید مسوولیت‌پذیر باشید و از کاندوم استفاده کنید!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 12/07/2017 در دنیای اطراف من