RSS

بایگانی ماهانه: فوریه 2017

بوس

رستگاری انسان زمانی آغاز می‌شود که پیامبری نه از سوی خدایی موهوم- که از میان خود انسان‌ها- فریاد بوس در برابر بوس سر دهد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 02/14/2017 در دنیای اطراف من