RSS

بایگانی ماهانه: ژانویه 2017

دختر نوح

از سرنوشت «پسر نوح که با بدان بنشست» خبر دارم ولی هیچ کس از دخترش که با خوبان روزگار می پرید چیزی نمی داند!

 
4 دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/22/2017 در دنیای اطراف من

 

مین

گاهی به خاطر این که به یکنواختی زندگی پایان بدی میری تو میدان مین، تنها مین منفجر نشده‌ی میدان لذت میبرد از فشار پایت ولی می‌ترسد از انفجار!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/15/2017 در دنیای اطراف من