RSS

بایگانی ماهانه: آگوست 2016

ما مردها!

دخترک اسپانیش که خیلی دوستم داره اعتراف کرد هر زن در زندگی‌ش به سه مرد نیاز داره: یکی برای پول یکی برای سکس و یکی برای عشق. گفتم پس آدم‌هایی مثل من چی؟ گفت هر دختر یه بابا هم می‌خواد دیگه!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/02/2016 در دنیای اطراف من