RSS

بایگانی ماهانه: آوریل 2016

ویندوز

این اللـه شما با تمام جبروتش روی یک ثانیه از زندگی‌م تاثیر نداشته ولی این ویندوز گوزو با آپدیت‌هاش سرویسم کرده!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 04/18/2016 در دنیای اطراف من