RSS

بایگانی ماهانه: ژانویه 2016

پاندورا

آخرین چیزی که از جعبه‌ی پاندورا بیرون آمد امید نبود، گربه شرودینگر بود و داشت به زمین و زمان فحش می‌داد!

 

 
4 دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/20/2016 در دنیای اطراف من

 

رفیق

گاهی این قدر تنهایی که خودت باید از پشت به خودت خنجر بزنی که کمبود رفیق رو حس نکنی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/16/2016 در دنیای اطراف من