RSS

بایگانی ماهانه: اوت 2015

تاریخ

تاریخ را افراد نمی‌نویسند، عقیده‌ی سیاسی‌شان می‌نویسد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/25/2015 در دنیای اطراف من