RSS

بایگانی ماهانه: ژانویه 2015

شک

به درجه‌ای از بدبینی رسیدم که بلند نمیشم برم در رو باز کنم ببینم هوا چطوره چون دیگه به چیزهایی که می‌بینم هم اطمینان ندارم… میرم سراغ سایت هواشناسی… بعد شک می‌کنم نکنه اونا هم دروغ میگن… در رو باز می‌کنم می‌بینم همون جور که هواشناسی گفته هوا بارونیه… به زمین و زمان فحش میدم که همه دست به یکی کرده‌ن که من رو فریب بدن!

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/03/2015 در دنیای اطراف من

 

تشویش اذهان عمومی

پرونده بهاره رهنما و شکایت او از فتوره‌چی به خاطر متلکی که به او انداخته است نقطه‌ی عطفی خواهد بود در تاریخ شکایت‌های خصوصی دادگاه‌های ایران و از این پس حتا اگر زنی بخواهد از شوهرش جدا شود در کنار اتهام‌هایی نظیر اعتیاد و دیوانگی، می‌تواند از عبارت تشویش اذهان عمومی نیز استفاده کند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/01/2015 در دنیای اطراف من