RSS

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2014

حادثه

زندگی، حادثه‌ی احمقانه‌ای است که فقط یک بار اتفاق می‌افتد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/27/2014 در دنیای اطراف من

 

تست حاملگی با قرآن

پس از غسل بیست و سه سی سی از ادرار خود را در میان سوره‌ی نسا بریزید اگر جوهر مشکی به بنفش روحانی تغییر رنگ نداد شما آبستن نیستید.

 
3 دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/26/2014 در دنیای اطراف من

 

قرآن، کتابی سرشار از معجزه

یک آیه از سوره‌ی توبه را به مدت یک ماه در لیوانی پر از ودکا قرار دهید… در آخر ماه نشانی از آن مایع نجس نخواهید دید.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/26/2014 در دنیای اطراف من

 

معجزه‌ی قرآن

شما کوردلان چه از قرآن می‌دانید؟ یک برش خیلی نازک از گوشت خوک را دو هفته در میان سوره بقره قرآن بگذارید، خواهد دید که به اراداه‌ی خداوند متعال گوشت خوک خواهد گندید.

 
۱ دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/26/2014 در دنیای اطراف من

 

نیمه عمر جنتی

بیگانه‌پرستی تا کی؟ چرا به جای استفاده از دستاوردهای استکباری دانشمندان بی‌شرف و بی‌غیرت و همجنس‌باز غربی، به جای استفاده از نیمه عمر کربن ۱۴، از ایزوتوپ‌های نیمه‌ی عمر آیت اللـه جنتی استفاده نکنیم؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/26/2014 در دنیای اطراف من

 

دسته

اگه خدا یا تکاملی در کار بود باید هر بچه‌ای که متولد می‌شد یک دسته داشت که مادر بدبخت یا مثل زنبیل تو دستش می‌گرفت یا مثل کیف می‌انداخت روی شانه!

 
۱ دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/25/2014 در دنیای اطراف من

 

ریدن

از بس گفتیم ریدم به این… ریدم به آن، موقعی هم که نباید می‌ریدیم، ریدیم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 09/20/2014 در دنیای اطراف من