RSS

بایگانی ماهانه: آوریل 2014

یک بام و دو هوا

نمی‌فهمم کسانی که باور دارند اگر یک نفر انسان خوبی باشد ولی با اندیشه وجود خدا مبارزه کند حقش چیزی جز جهنم نیست چگونه خود را مخالف رژیمی می‌دانند که می‌گوید مهم نیست خوب هستی یا نه، چون دشمن من هستی باید کشته شوی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 04/06/2014 در دنیای اطراف من

 

معجزه

اگر دانش را کنار بگذاریم آتئیست‌ها حرفی برای زدن ندارند و چه باک که اگر بگوییم بزرگ‌ترین نقطه ضعف بی‌خدایان نداشتن پیامبری است که با معجزه از توی خشتکش چلو کباب در بیاورد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 04/05/2014 در دنیای اطراف من

 

کلاغ پر

احتمالا دارن به عنوان بخشی از تنبیه، این مرزبان‌های آزاد شده را کلاغ پر میارن که رسیدن‌شان به ایران این قدر طول کشیده!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 04/05/2014 در دنیای اطراف من