RSS

بایگانی ماهانه: اوت 2011

مجاهد بازی

تجزیه طلبی خریدار نداشت، رژیم مجاهد بازی رو علم کرده؟!

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/19/2011 در دنیای اطراف من

 

رفتن

ایران که بودم تا یک هواپیما در آسمان می دیدم به رفتن فکر می کردم… حالا یک خرمگس در حال پرواز که می بینم به برگشتن فکر می کنم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/18/2011 در دنیای اطراف من

 

معده

کسی که خدا را دوست دارد باید معده ای قوی داشته باشد تا بتواند راحت آن را هضم کند… من هر بار که سراغ خدا می روم با خودم خردل می برم که اگر باز هم نتوانستم هضمش کنم با کمک خردل آن را بالا بیاورم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

خدای نادیدنی

تنها دلیل منطفی ای که برای نامرئی بودن خدا وجود دارد هراس او از ایرانی ها است… او از این که قیافه اش سوژه ی جوک های ایرانی شود نفرت دارد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

خدا

وقتی شیطان می تواند کاری کند که دیده شود خدا نمی تواند؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

وزارت ارشاد اسلامی!

این ارشاد که با هر چیز سکسی مخالفه چرا این دوازده تا امام را سانسور نمی کنه؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

این امام ها!

چرا بعضی از امام ها درجه یک هستند و بعضی ها درجه دو؟ آخه چرا فرق می گذارید… نمی گین ناراحت میشن و تو روحیه شون تاثیر می گذاره؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من