RSS

بایگانی ماهانه: اوت 2011

آزادی

آزادی برای من یعنی آزادی یک آزادیخواه، نه آزادی دیکتاتور یا طرفدارانش… حاضرم کشته شوم ولی یک دشمن آزادی، آزادی حرف زدن هم نداشته باشد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/25/2011 در دنیای اطراف من

 

حاجی!

بعضی ها دکتر هستند، بعضی ها مهندس، بعضی ها اصلا لقب ندارند؛ اما احمقانه ترین و عوضی ترین لقبی که وجود دارد حاجی است!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/24/2011 در دنیای اطراف من

 

لیبی

هر قدر فکر می کنم نمی توانم به نتیجه ای برسم: مانده ام در لیبی بعد از قذافی فکلی های اسلامی بنیادگرا به قدرت می رسند و یا ریشوهای اسلامی بنیادگرا!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

کتاب سبز!

وقتی اخبار لیبی را می خوانم بی اختیار یاد کتاب سبز قذافی می افتم؛ کتابی که با وجود سطحی بودن نشان می دهد او برای رسیدن به یک جامعه آرمانی تبدیل به دیکتاتور شده است!

همه مان خواهیم شد… از دیکتاتوری گریزی نیست.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

ماشین لباسشویی

خامنه ای از روزی به دیکتاتوری روی آورد که متوجه شد ماشین لباسشویی اش خراب شده است و هیچ تعمیرکاری نمی تواند آن را درست کند. ای کاش خبر داده بود پول های مان را جمع می کردیم برایش یک رختشور استخدام می کردیم که کارش لنگ نماند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

مراسم احیا

لابد اون قدیم ها که قرآن را روی پوست گاو و استخوان شتر و چوب و سنگ می نوشتند قرآن سر گرفتن در مراسم احیا اجر بیشتری داشته است. تصور کن مجبور بشی پوست بیست، سی تا گاو را روی سرت بگذاری تا ثواب ببری!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/20/2011 در دنیای اطراف من

 

جنبش فوتبالی!

جنبش آزادی خواهی مان هم شده مثل فوتبال مان: نمی توانیم به جام جهانی برویم طرفدار برزیل، ایتالیا یا آلمان می شویم و برای آنها هورا می کشیم. اسم تیم خودمان هم که می آید فقط فحش می دهیم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/19/2011 در دنیای اطراف من