RSS

بایگانی ماهانه: آگوست 2011

آزادی

آزادی برای من یعنی آزادی یک آزادیخواه، نه آزادی دیکتاتور یا طرفدارانش… حاضرم کشته شوم ولی یک دشمن آزادی، آزادی حرف زدن هم نداشته باشد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/25/2011 در دنیای اطراف من

 

حاجی!

بعضی ها دکتر هستند، بعضی ها مهندس، بعضی ها اصلا لقب ندارند؛ اما احمقانه ترین و عوضی ترین لقبی که وجود دارد حاجی است!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/24/2011 در دنیای اطراف من

 

لیبی

هر قدر فکر می کنم نمی توانم به نتیجه ای برسم: مانده ام در لیبی بعد از قذافی فکلی های اسلامی بنیادگرا به قدرت می رسند و یا ریشوهای اسلامی بنیادگرا!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

کتاب سبز!

وقتی اخبار لیبی را می خوانم بی اختیار یاد کتاب سبز قذافی می افتم؛ کتابی که با وجود سطحی بودن نشان می دهد او برای رسیدن به یک جامعه آرمانی تبدیل به دیکتاتور شده است!

همه مان خواهیم شد… از دیکتاتوری گریزی نیست.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

ماشین لباسشویی

خامنه ای از روزی به دیکتاتوری روی آورد که متوجه شد ماشین لباسشویی اش خراب شده است و هیچ تعمیرکاری نمی تواند آن را درست کند. ای کاش خبر داده بود پول های مان را جمع می کردیم برایش یک رختشور استخدام می کردیم که کارش لنگ نماند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/21/2011 در دنیای اطراف من

 

مراسم احیا

لابد اون قدیم ها که قرآن را روی پوست گاو و استخوان شتر و چوب و سنگ می نوشتند قرآن سر گرفتن در مراسم احیا اجر بیشتری داشته است. تصور کن مجبور بشی پوست بیست، سی تا گاو را روی سرت بگذاری تا ثواب ببری!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/20/2011 در دنیای اطراف من

 

جنبش فوتبالی!

جنبش آزادی خواهی مان هم شده مثل فوتبال مان: نمی توانیم به جام جهانی برویم طرفدار برزیل، ایتالیا یا آلمان می شویم و برای آنها هورا می کشیم. اسم تیم خودمان هم که می آید فقط فحش می دهیم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/19/2011 در دنیای اطراف من

 

مجاهد بازی

تجزیه طلبی خریدار نداشت، رژیم مجاهد بازی رو علم کرده؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/19/2011 در دنیای اطراف من

 

رفتن

ایران که بودم تا یک هواپیما در آسمان می دیدم به رفتن فکر می کردم… حالا یک خرمگس در حال پرواز که می بینم به برگشتن فکر می کنم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/18/2011 در دنیای اطراف من

 

معده

کسی که خدا را دوست دارد باید معده ای قوی داشته باشد تا بتواند راحت آن را هضم کند… من هر بار که سراغ خدا می روم با خودم خردل می برم که اگر باز هم نتوانستم هضمش کنم با کمک خردل آن را بالا بیاورم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

خدای نادیدنی

تنها دلیل منطفی ای که برای نامرئی بودن خدا وجود دارد هراس او از ایرانی ها است… او از این که قیافه اش سوژه ی جوک های ایرانی شود نفرت دارد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

خدا

وقتی شیطان می تواند کاری کند که دیده شود خدا نمی تواند؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

وزارت ارشاد اسلامی!

این ارشاد که با هر چیز سکسی مخالفه چرا این دوازده تا امام را سانسور نمی کنه؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

این امام ها!

چرا بعضی از امام ها درجه یک هستند و بعضی ها درجه دو؟ آخه چرا فرق می گذارید… نمی گین ناراحت میشن و تو روحیه شون تاثیر می گذاره؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/17/2011 در دنیای اطراف من

 

آیت الـله

کرم های خاکی هم فوایدی دارند… فایده ی آیت الـله ها چیست؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

مجاهدین خلق

تا چند روز پیش از این که خمینی بمیرد رادیو مجاهد مدام اعلام آماده باش می کرد و می گفت به محض مردن خمینی حمله می کنن… وقتی خمینی مرد رادیو مجاهد داشت درس های ایدئولوژیک مسعود را پخش می کرد و تا ساعت دوازده ظهر که رادیو را خاموش کردم حتا از مرگ خمینی خبر ندادند.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

دشمن

تو که دشمنت را دوست می داری چه نیازی به دشمن داری؟ برو دنبال کفتر بازی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

رویا

ما در رویاهای مان می کشیم آنها در واقعیت.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

بسیج

بسیج قوی ترین نیروی شبه نظامی جهان است . اعضای آن از زبده ترین نیروها به شمار می آیند و بسیاری ازکشورها آرزوی داشتن چنین ارگانی را دارند. بسیج را می توان با کل پنتاگون یا حتا نیروهای ناتو مقایسه کرد. رزمندگان بسیجی مشابه پارتیزان هایی هستند که ارتش هیتلر را به عقب راندند. اما امان از دست این جوانان ایرانی بدون سلاح که بر بسیجی ها پیروز شدند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

شهادت

ملتی که شهادت دارد پیروز نخواهد شد. پیروز کسی است که می داند چگونه بجنگد و زنده بماند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

تله

برایش تله گذاشته بودم. هر وقت در تله می افتاد یک نخ به او می بستم، کمی بالا و پایینش می انداختم و به حماقتش می خندیدم… یک روز فهمیدم خودش را به دام می اندازد که من را بخنداند تا من نتوانم لبخند به لب دیگران بیاورم.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

حسین شریعتمداری

کسی کارتون رابین هود را یادش هست؟ حسین شریعتمداری من را یاد یکی از اون کرکس ها می اندازد.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

حسین شریعتمداری

در دنیای «حسین شریعتمداری» ها همه چیز را صفر ها تعیین می کنند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

موسوی و خامنه ای

یادش به خیر، یه زمانی می گفتیم خامنه ای خوبه تمام دردسر ها رو موسوی درست می کنه حالا همه چیز بر عکس شده! تازه همون زمان فکر می کردیم این دو تا برادر هستند ولی نمی خوان کسی بفهمه… البته شاید این را اشتباه نکرده بودیم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

مجلس خوک ها

مجلس اگر طویله ی خوک ها نبود احمدی نژاد جرات عرض اندام در برابرش را نداشت. بد بختی اینجاس که حتا خامنه ای هم جای سفتی نیست که بگیم احمدی نژاد جای سفت نشاشیده! نمی دانم شاید هم شاشش اسیدیه!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

دیکتاتور

این خبرگزاری های خارجی هنوز نمی دونن منظور از دیکتاتور، خامنه ای است نه احمدی نژاد؟

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

احمدی نژاد

تا چند روز دیگه احمدی نژاد کاری می کند یا حرفی می زند که توجه ها به او جلب شود… عاشق توجه است و مدتی است کسی با او کاری ندارد.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

پینک فلوید

میدان آزادی بهتره یا استادیوم آزادی؟ دوست دارم پینک فلوید اولین گروهی باشه که تو تهران برنامه اجرا می کنه و فرو ریختن دیوار استبداد ایران را داد می زنه!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

نوشتن

مسخره تر از این وجود داره: یک روز برای نوشتن یک داستان یک صفحه ای فکر بکنی… چهار چوب داستان را مشخص کنی… شخصیت ها را شکل بدی… شک نداشته اشی خوب از آب در میاد… نیم صفحه هم بنویسی… بعد بگی خب که چی؟ به درد کی می خوره؟ کی اهمیت میده؟ بعد بی خیالش بشی و نیمه کاره رهایش کنی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/15/2011 در دنیای اطراف من

 

اون قدیم ها

هنوز کسی اون روزها رو یادشه که هیچ کس با هیچ کس سر دعوا نداشت… همون روزهایی که همه می خندیدند… همون روزهایی که دیدگاه سیاسی معنی نداشت و همه با هم سر یک سفره می نشستند… کسی هنوز یادشه؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

سوژه

یک عالمه سوژه ی دست-مالی شده و یک ذهن خسته که دوست ندارد هیچ چیزی بنویسد یا نوشته های نیمه تمام را به پایان برد.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

دموکراسی

از صبح تا حالا دارم می به خودم می خندم: به دموکراسی اعتقاد ندارم ولی چون آن را بهتر از جمهوری اسلامی می دانم حاضرم خودم را فدایش کنم! دموکراسی، کمینه چیزی است که باید به دنبالش بود.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

زندگی

شیره ی زندگی را بمک… این درسی است که از هیچ پیامبری نخواهی شنید!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

انسان

انسان، انسان است حتا اگر شاه یا رییس جمهوری باشد. چرا باید بپنداریم آن شخص اجازه ندارد مثل یک انسان معمولی از زندگی اش لذت ببرد؟ من اگر شاه یا رییس جمهوری شوم دوست دارم گاهی به یک بار بروم و لیوان ودکایم را پیش چشم همه بنوشم… دوست دارم سیگار کشیدنم را از کسی پنهان نکنم. می خواهید به خاطر رقصیدن مسخره ام کنید؟ این به مجبوبیتم می افزاید!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

خبر

خبر مانند یک روسپی است باید بدانی چگونه با آن رفتار کنی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

دخترها و مذهب

این که چرا دخترها به مذهب گرایش پیدا می کنند را باید در محیطی جستجو کرد که اجازه نمی دهد آنها جدی گرفته شوند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

پول یا آزادی؟

یا باید دنبال پول بود یا دنبال آزادی… چقدر مسخره س که هیچ کدام را نداشته باشی و مجبور باشی دنبال هر دو بدوی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

آخوند

می خواهید جنبش پیروز شود؟ به آخوندها وعده دهید در رژیم بعدی آنها همچنان خواهند توانست مردم را خر کنند… البته در این صورت نمی دانم نیاری به پیروز شدن هست یا نه!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

جامعه آزاد

فکر می‌کنید می‌توانید در یک جامعه‌ی آزاد که اساس آن بر برابری انسان‌ها است زندگی کنید؟ جامعه ای که در آن فرار از مالیات یک جرم است… جامعه ای که در آن زرنگ‌بازی یک ارزش نیست… جامعه ای که در آن برای پول درآوردن باید کار کنید! آیا می توانید؟!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

خط قرمز و خط سبز!

خط قرمزهای این رفقای سبز ما از بس زیاده گاهی فکر می‌کنم اگر این خط ها را روی پرچم شان نقاشی کنند دست کمی از پرچم سرخ رفقای کمونیست مان نخواهد داشت!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

تعصب

حاضر هستیم در راه آزادی کشته شویم، شمع آجین مان کنند، سرب داغ در گلوی مان بریزند، نمد مال مان کنند و… اما برای همان آزادی نمی توانیم از پیش داوری ها و تعصبات مان درباره ی دیگران بگذریم. نمی‌توانیم بپذیریم فقط ما نیستیم که می‌دانیم آزادی چیست!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

زنجیر

زنجیری که گردنم بود نمی گذاشت بخوابم و احساس می کردم دارد خفه ام می کند. یک ربع پیش بیدار شدم یک سیگار روشن کردم و خواستم زنجیر را باز کنم که یادم آمد پیش از خواب آن را از گردنم درآورده ام! بدی خو گرفتن به زنجیر این است که همیشه در بندی حتا اگر زنجیری در کار نباشد!

با اجازه زنجیرم را دوباره به گردن می اندازم شاید بتوانم آسوده و بی دلهره بخوابم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

آزادی و مستی!

یک کم مستم و بهتره که خفه بشم وگرنه کل آزادی رو زیر سوال می برم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

دیکتاتور

دیکتاتوری که می داند دیکتاتور است بسیار آزادی خواه تر از دیکتاتوری است که نمی داند دیکتاتوری چیست!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

روسپی؟

می گویید اگر زن آزاد شود فاسد خواهد شد؟ پس چرا برای آزادی خودت می جنگی… تو که آزاد نشده فاسدی! فساد تنها در بند است که پدیدار می شود… اگر آزاد نباشی لبخند زدن یک زن هم بهانه ای برای «روسپی» خواندن او است!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

زن

زن، تنها تو نیستی… دوستان نزدیکت نیز نیستند… زن همان دخترک روستایی است که حتا در کلاس درس فارسی نیز هرگاه به واژه ی عشق می رسد نفسش بند می آید و سرخ می شود و شلاق پدر، مشت های برادر و قاشق های داغ مادر را به یاد می آورد. همان دخترک روستایی را می گویم که در سی و پنج سالگی، او را هم دوره ی مادربزرگت تصور می کنی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

رابطه ی کون خامنه ای و آزادی

اگر بوسیدن کون خامنه ای آزادی می آورد الان بسیجی ها آزادترین ایرانیان بودند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

زن

دنیایی آزاد می خواهید؟ نخست زنان را آزاد کنید آنگاه فرزندان تان آزاده خواهند بود.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

پول

مردم انقلابی هایی را دوست دارند که از پول حرف بزنند نه آزادی!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من

 

جوانمردی

به دشمنت ترحم نکن. بدی اش را با بدی پاسخ بده… این است رسم جوانمردی

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 08/14/2011 در دنیای اطراف من