RSS

دیپورت

الان شادترین موجودات دنیا اون چهل تا گاو هولشتاینی هستند که از ترکیه دیپورت شدن و دارن بر‌می‌گردند هلند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 03/15/2017 در دنیای اطراف من

 

فمینیسم

سن خر پیره را دارم ولی هیچ زنی هرگز نگفت دختری می‌خواهم همانند خودم… همه گفتند پسری می‌خواهم مثل تو … و مثل خر نگاه‌شان کردم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 03/04/2017 در دنیای اطراف من

 

بوس

رستگاری انسان زمانی آغاز می‌شود که پیامبری نه از سوی خدایی موهوم- که از میان خود انسان‌ها- فریاد بوس در برابر بوس سر دهد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 02/14/2017 در دنیای اطراف من

 

دختر نوح

از سرنوشت «پسر نوح که با بدان بنشست» خبر دارم ولی هیچ کس از دخترش که با خوبان روزگار می پرید چیزی نمی داند!

 
4 دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/22/2017 در دنیای اطراف من

 

مین

گاهی به خاطر این که به یکنواختی زندگی پایان بدی میری تو میدان مین، تنها مین منفجر نشده‌ی میدان لذت میبرد از فشار پایت ولی می‌ترسد از انفجار!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/15/2017 در دنیای اطراف من

 

مرگ

بارها گفته‌ام هیچ چیز برای من مقدس نیست ولی اگه در حال سر کشیدن ریق رحمت بودم با من عکس نیاندازید و حتا نزدیکم نشوید… دوست دارم اون لبخند زورکی که می‌زدم یاد رفقا بمونه… همین!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 11/04/2016 در دنیای اطراف من

 

یاشار سلطانی

اگر سیزده به در بود به عنوان دروغ سیزده می‌شد شریعتی‌وار نوشت خامنه‌ای با خبر شنیدن دستگیری یاشار سلطانی دستار از سر انداخت و با استخوان ران شتر در دست پیاده به سوی زندان شتافت تا آزادش کند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 11/03/2016 در دنیای اطراف من