RSS

دیزنی‌لند

انتخابات دیزنی‌لند توده‌ها است: اندکی هیجان و تحرک؛ و دوباره بازگشت به زندگی تکراری و بی امید همیشگی!

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 05/13/2017 در دنیای اطراف من

 

آینده‌نگری

برگ چغندر را دور نریزیم… شاید روزی به یک رییس جمهوری که آدم حسابی باشد نیاز پیدا کردیم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 05/13/2017 در دنیای اطراف من

 

رای

شرم‌آورترین گونه‌ی گدایی رای دست گذاشتن روی نقطه‌ ضعف خرها است: همان چیزی که خود خرها انسانیت می‌نامند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 05/08/2017 در دنیای اطراف من

 

دیپورت

الان شادترین موجودات دنیا اون چهل تا گاو هولشتاینی هستند که از ترکیه دیپورت شدن و دارن بر‌می‌گردند هلند!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 03/15/2017 در دنیای اطراف من

 

فمینیسم

سن خر پیره را دارم ولی هیچ زنی هرگز نگفت دختری می‌خواهم همانند خودم… همه گفتند پسری می‌خواهم مثل تو … و مثل خر نگاه‌شان کردم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 03/04/2017 در دنیای اطراف من

 

بوس

رستگاری انسان زمانی آغاز می‌شود که پیامبری نه از سوی خدایی موهوم- که از میان خود انسان‌ها- فریاد بوس در برابر بوس سر دهد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 02/14/2017 در دنیای اطراف من

 

دختر نوح

از سرنوشت «پسر نوح که با بدان بنشست» خبر دارم ولی هیچ کس از دخترش که با خوبان روزگار می پرید چیزی نمی داند!

 
4 دیدگاه

نوشته شده توسط در 01/22/2017 در دنیای اطراف من